Zapisz się na newsletter dla Twojej branży aby otrzymywać informacje o nowościach.

PRZENIKALNOŚĆ MAGNETYCZNA μPrznikalność magnetyczna oznacza zdolność danego materiału (środowiska) do zmiany wektora indukcji magnetycznej pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego. Wartością wyjściową jest przenikalność magnetyczna próżni oznaczana jako μ0 mająca wartość:

μ0 = 4 Π· 10-7 H/mPrzenikalność magnetyczna próżni jest zbliżona do przenikalności magnetycznej powietrza.

Dla charakterystyki różnych rodzajów materiału stosuje się parametr względnej przenikalności magnetycznej μr której punktem odniesienia jest właśnie przenikalność magnetyczna próżni μ0.

μr = μ / μ0W zależności od wartości względnej przenikalności magnetycznej wyróżniamy:

  • diamagnetyki, dla których μr jest mniejsze lub równe 1; wektor magnetyzacji w tych materiałach jest skierowany przeciwnie do zewnętrznego pola magnetyzującego, powodując jego osłabienie
  • paramagnetyki, dla których μr jest większe lub równe 1; wektor magnetyzacji w tych materiałach jest skierowany zgodnie z kierunkiem zewnętrznego pola magnetyzującego; tym samym działanie tego pola jest dodatkowo wzmacniane
  • ferromagnetyki należą do grupy paramagnetyków, dla tej grupy materiałów przenikalność względna osiąga bardzo duże wartości

POWRÓT DO SŁOWNIKA

MATYKIEWICZ.COM

Os. Łokietka 1/74
61-616 Poznań
matykiewicz.com
tel: 504 034 175
tel. 61 307 25 25
fax. 61 641 75 85
e-mail: michal@matykiewicz.com
wamag goudsmit

Wszelkie prawa zastrzeżone dla MATYKIEWICZ.COM i GMS

Wykonanie tworzenie stron - execute.pl